Academics


 • Zhu Xin
 • Zhu Xin

  President Office

  Director:Zhu Xin

  Tel: 027-87542102

  Website:

 • Liao Xiaofei
 • Liao Xiaofei

  International Exchange Center

  Director:Liao Xiaofei

  Tel: 027-87542157

  Website:http://iec.hust.edu.cn/

academy right

this is right content